تاثیر استرس بارداری بر جنین

استرس بارداری و تاثیر آن بر جنین قبل و بعد از تولد

احتمالا بعد از این که تا دیروقت بیدار مانده‌اید و درباره انواع زایمان (زایمان نیلوفر آبی، لماز، و زایمان در آب) ب...

ادامه مطلب

سرخوشی، هیپومانیا یا بیبی پینکز پس از زایمان

هیپومانیا پس از زایمان یا بیبی پینکز: سرخوشی پس از زایمان نشانه چیست؟

این روزها، قبح صحبت در مورد اختلالات روحی و خلقی پس از زایمان در حال کم شدن است و این بسیار خوب است. امروزه ما می...

ادامه مطلب