آموزش خواب به کودک

آموزش خواب به کودک چیست و آیا برای او مضر است؟

آموزش خواب به کودک شما یاد می‌دهد که بدون کمک شما به خواب برود. این بدین معناست که نوزاد، خواب‌آلود اما بیدار در ...

ادامه مطلب

تحریک پذیری کودک و نوزاد

چگونه با تحریک پذیری یا اضافه بار حسی کودک برخورد کنیم؟

کودکان زمانی دارای یادگیری هستند و رشد می‌کنند که محیطی محرک داشته باشند تا در آن بتوانند بازی کنند و چیزهای جدید...

ادامه مطلب

تاثیر رنگ‌ها بر رشد نوزاد

تاثیر رنگ بر رشد نوزاد چیست؟

ممکن است این روزها در کلیه شبکه‌های اجتماعی خود لباس نوزاد با رنگ خنثی را مشاهده کنید. اما واقعاً تاثیر رنگ بر رش...

ادامه مطلب